Αϋπνία και άγχος

Αϋπνία και άγχος

Η αϋπνία είναι μια συνήθης διαταραχή του ύπνου που χαρακτηρίζεται από τη δυσκολία χαλάρωσης ώστε να επέλθει ο ύπνος, αλλά και τη δυσκολία παραμονής σε κατάσταση ύπνου. Επαρκής ύπνος θεωρείται εκείνος που διαρκεί 7 – 9 ώρες χωρίς διαλείμματα, ώστε να υπάρξει πραγματικά...